Nieuwe opzet RISI

02 november 2018

De afgelopen periode vonden diverse (intersectorale) RISI-bijeenkomsten plaats. De opkomst van deelnemers viel helaas wat tegen. Daarom heeft het RISI-team besloten een vernieuwd programma op te stellen. Daarbij is goed geluisterd naar de feedback van alle betrokkenen.

 

Wat doet RISI?
RISI is het Rotterdams Initiatief voor Sociale Innovatie en organiseert op sociaal innovatieve wijze oplossingsrichtingen voor uitdagingen op de arbeidsmarkt van het Rotterdams Haven Industriële Complex.
Dit doet RISI door werknemers, organisatieverantwoordelijken en andere partijen met elkaar in gesprek te brengen. RISI vergaart kennis over arbeidsthema’s en wil inzicht krijgen in de huidige versus toekomstige situatie. Daar waar mogelijk initieert RISI ook vervolgacties om de oplossingsrichtingen in praktijk te brengen.

 

Vanaf nu gaat RISI werken vanuit vier nieuwe deelinitiatieven:

 

1. Bedrijvensessies
Via bedrijvensessies helpt RISI op organisatieniveau met het in kaart brengen van oplossingsrichtingen voor uitdagingen op het gebied van arbeid. Specifiek doen wij dit voor uitdagingen op het gebied van ‘gezondheid & vitaliteit (inclusief rust)’, ‘vakkennis & vaardigheden (inclusief overdragen van vakkennis)’ en ‘motivatie & betrokkenheid’. RISI helpt bedrijven door het aanbieden van incompany workshops. Op sociaal innovatieve wijze (denken buiten de gebaande paden met een afspiegeling van de gehele organisatie) worden deelnemers tijdens workshops geholpen oplossingsrichtingen in kaart te brengen.

 

2. Begeleidingssessies
Met begeleidingssessies helpt RISI specifieke doelgroepen op sociaal innovatieve wijze met oplossingsrichtingen te komen voor hedendaagse vraagstukken. In eerste instantie ligt de aandacht op jongeren en vrouwen die werken in de haven.

 

3. Kennissessies
Met kennissessies biedt RISI reeds bestaande netwerken en initiatieven de mogelijkheid om meer kennis van – dan wel een impuls op – te verkrijgen het sociaal innovatieve gedachtegoed.

 

4. Onderzoek
RISI laat diverse arbeidsmarktonderzoeken uitvoeren toegesneden op het Rotterdams Haven Industrieel Complex.

Downloads

Bekijk alle downloads