Sociale innovatie
Bedrijven presteren beter als ze meer samenwerken op de arbeidsmarkt. Zowel met elkaar, als met partijen als overheid en onderwijs. Werknemers presteren beter als ze werkplezier en ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Het Rotterdams Initiatief voor Sociale Innovatie (RISI) helpt bedrijven en werknemers deze sociale vernieuwing in praktijk te realiseren.

Waarom?
De wereld is constant in verandering. Om bij en voorop te blijven is innovatie van het grootste belang. Niet alleen op het gebied van techniek maar ook op sociaal vlak. Hoe ziet een ideale werkorganisatie die maximaal presteert eruit? En hoe een ideale arbeidsrelatie? Hoe beter beide componenten zijn georganiseerd, hoe beter de prestaties van bedrijf én werknemer.

In gesprek
Onder de noemer RISI zijn CNV Vakmensen, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam hiermee aan de slag gegaan. Niet alleen voerde RISI drie uitgebreide onderzoeken uit, ook gingen we daadwerkelijk in gesprek met bedrijven, werknemers, opleiders, overheden en andere relevante partijen.

In kaart
Dwars door alle geledingen van het Rotterdamse bedrijfsleven heen zocht RISI deze mensen op, bracht ze bij elkaar en liet ze met elkaar in gesprek gaan. Zo konden we in kaart brengen welke knelpunten er zijn (of niet) en wat oplossingen en tools zijn om bestaande situaties te verbeteren. Deze aanpak is de sociaal innovatieve aanpak; met elkaar, van onderaf.