RISI luistert
De wereld is constant in verandering. Om bij en voorop te blijven is innovatie van het grootste belang. Niet alleen op het gebied van techniek maar ook op sociaal vlak. Met dat laatste houdt RISI zich bezig. Hoe ziet een ideale werkorganisatie eruit die maximaal presteert? En hoe een ideale arbeidsrelatie? Hoe beter beide componenten zijn georganiseerd, hoe beter de prestaties van bedrijf én werknemer.

Maar voor je zo ver bent, zul je moeten luisteren. Naar werkgevers, die kunnen aangeven waar voor hen de schoen wringt. Naar werknemers, die vanaf de werkvloer weten te vertellen hoe dingen anders (beter) georganiseerd moeten worden en wat zij zelf nodig hebben om beter te presteren.

RISI zoekt deze mensen op, brengt ze bij elkaar, gaat met ze in gesprek en laat ze met elkaar in gesprek gaan. Op die manier kunnen we in kaart brengen welke knelpunten er zijn (of niet) en wat oplossingen en tools zijn om bestaande situaties te verbeteren.

Bedrijvensessies

In praktijk organiseert RISI hiervoor bedrijvensessies. Dat zijn een soort incompany-workshops die zich richten op 3 deelonderwerpen:

– gezondheid en vitaliteit
– vakkennis en vaardigheden
– motivatie en betrokkenheid

De workshops spitsen zich toe op de bestaande problematiek binnen het bedrijf en staan onder leiding van een expert. De problemen worden geanalyseerd en met behulp van de aanwezigen worden mogelijke oplossingen verkend.
Om de samenwerking tussen verschillende bedrijven te versterken, worden de deelnemers van deze sessies ook uitgenodigd deel te nemen aan een regionale of sectorbrede bijeenkomst.

Download de opbrengst van de verschillende bedrijvensessies 

RISI begeleidt
Maar luisteren moet je ook naar andere doelgroepen. Bijvoorbeeld naar de opleiders in de haven. Naar de jonge havenmedewerkers. Of specifiek naar de vrouwen die in de haven werken. Want juist deze mensen kunnen helpen sociale innovatie onder de aandacht te brengen. RISI gaat ook met deze groepen sessies aan. Daarbij staan luisteren en elkaar helpen, begeleiden en versterken centraal.

Download de opbrengst van de verschillende begeleidingssessies

RISI sluit aan
Luisteren doe je ook naar bestaande netwerken. Denk aan de mensen die hebben meegedaan of betrokken zijn bij de leergang Sociale Innovatie. Of aan de leden en netwerken van CNV Vakmensen, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. Ook daar organiseert RISI sessies voor, kennissessies, waarbij geluisterd wordt naar elkaar en vooral ook de discussie wordt gevoerd met elkaar.

Download de opbrengst van de verschillende kennissessies

RISI ontwikkelt
Het tweede deel van RISI, dat gelijk oploopt met de sessies, bestaat uit het in kaart brengen van alle bevindingen en van daaruit ideeën en oplossingen te presenteren. Ideeën en oplossingen die zowel werkgevers als werknemers uiteindelijk helpen om te komen tot sociale innovatie en daarmee tot verbeterde prestaties van mensen én bedrijven.

Hoogtepunt
Hoogte-  en tevens eindpunt van RISI is een slotevent waarin alle ervaringen, aanbevelingen, oplossingen en ideeën gebundeld zullen worden gepresenteerd. Aan werkgevers en werknemers in de haven is het dan vervolgens de handschoen op te pakken.