Kick-off RISI: aan de slag voor het werk van morgen

20 juni 2018

Op donderdag 7 juni 2018 vond in Futureland op de Tweede Maasvlakte de kick-off van RISI plaats. APMT, AVR, CNV Vakmensen, EBS, ECT, EECV, EMO, Havenbedrijf Rotterdam, Koole Terminals, Odfjell, ProRail en Vopak namen deel aan een gesprek over ontwikkelingen in het Haven Industrieel Complex Rotterdam, de invloed hiervan op de arbeidsmarkt en de mogelijke onderwerpen die vervolgens in het RISI project kunnen worden opgepakt.
  
Onderwerpen die alle organisaties in het HIC raken en vragen om een gezamenlijke aanpak. Binnen het RISI project zetten we juist deze thema’s op de kaart, en geven we zowel met medewerkers als andere stakeholders vorm aan oplossingen en initiatieven.

  

Aan de slag voor het werk van morgen’ heeft met deze kick-off de juiste start gekregen: we presenteren u in dit verslag vol trots de thema’s én de bijbehorende ambassadeurs!

  

Dankwoord namens de initiërende partijen

Deltalinqs, CNV Vakmensen en het Havenbedrijf Rotterdams zijn gestart met een uniek tripartiet initiatief, dat door de deelname van vele bedrijven aan deze kick-off een initiatief van een ruime coalition of willing is geworden. Ontwikkelingen als verduurzaming maar ook veranderende wensen van medewerkers en organisaties vragen om op een andere manier met elkaar na te denken dan aan de traditionele cao-tafel. Sociaal innovatief met elkaar in gesprek en aan de slag, zodat mensen en bedrijven in ontwikkeling blijven. Mensen maken altijd het verschil.

 
 
Ontwikkelingen in het HIC en de rol van sociale innovatie:
inleiding door prof. Henk Volberda

  

We staan aan het begin van de vierde industriële revolutie, met onder andere kunstmatige intelligentie en de industry of things. Zaken die een grote impact hebben op het Haven Industrieel Complex, en de Haven Innovatie Bar laat dan ook zien dat bedrijven volop bezig zijn met zaken als digitalisering en de energietransitie. Er wordt geïnvesteerd in technologieën, maar tegelijkertijd wordt gezien dat er niet de mensen zijn om het toe te passen. En dat heeft alles te maken met sociale innovatie.
Sociale innovatie richt zich op management, organisatie en arbeid. Vaak start innovatie met technologie, alleen is maar 25% van het succes van een innovatie gerelateerd daaraan. De overige 75% wordt bepaald door sociale innovatie, de menskant, reden genoeg om hier volop aandacht aan te geven. Dat kan lastig zijn: sociale innovatie vraagt een verandering van kijken naar problemen en mogelijke oplossingen, gedrag van zowel de top als medewerkers van een organisatie moet veranderen, en daarmee ook van vertrouwen in elkaar, en het effect van sociale innovatie vormt zich in een ‘J-curve’: er komt eerst een dal waarop een steile groei volgt.

 
 
Sociaal innovatieve kenmerken zich door plat en flexibel organiseren, dienend leiderschap, slimmer werken en co-creatie. De belangrijke boodschap die uit onderzoek volgt, is dat het van groot belang is om deze ‘ingrediënten’ niet te vergeten bij het kiezen van de elementen waarin geïnvesteerd wordt. Ga met elkaar aan de slag om niet alleen R&D een plek te geven, maar bouw het dieet uit met de vier ingrediënten van sociale innovatie.

  

Centrale thema’s in het RISI project
  
Binnen het RISI project zullen diverse thema’s centraal staan, die medewerkers en stakeholders begeleid door een expert zullen verkennen zodat initiatieven ontwikkeld kunnen worden. De input op de kick-off en in voorbereidende bijeenkomsten met medewerkers heeft geleid tot de volgende centrale thema’s:

  

1. Het overdragen van vakkennis door oudere medewerkers en daarmee het behoud van deze kennis. Huntsman, Vopak en ECT zijn ambassadeurs voor dit thema.

2. Een aantrekkelijk werkklimaat creëren voor jongeren, waardoor ze hun actuele vaardigheden een goede plek in de organisatie kunnen geven. Koole, Odfjell en Emo zijn ambassadeurs voor dit thema.

3. Regie op duurzame inzetbaarheid, waarbij het werken in ploegendiensten en zelfredzaamheid aandachtspunten zijn en regionale samenwerking een mogelijk interessant initiatief. Emo, EBS, EECV en ProRail zijn ambassadeurs voor dit thema.

4. De aantrekkelijkheid van het HIC om in te werken, met daarbij als aandachtspunten het creëren van een divers personeelsbestand en het werken in ploegendiensten. Huntsman en Vopak zijn ambassadeurs voor dit thema.

5. De inrichting van de arbeidsorganisatie in de toekomst, waar technische en sociale innovatie samen gaan. Onder andere ECT is ambassadeur voor dit thema.

  

Vervolg van het RISI project
  
Met de open uitwisseling over uitdagingen, de keuze voor thema’s en de invulling van ambassadeursrollen kijken we vooruit naar het vervolg van het RISI. Daarin zullen we het belang van sociale innovatie benadrukken en vooral sociale innovatie vorm gaan geven: per thema organiseren we een bijeenkomst voor medewerkers, een bijeenkomst voor overige stakeholders en een gezamenlijke bijeenkomst. Ieder met een eigen invalshoek en unieke elementen, maar begeleid door één expert en een belangrijk doel: gezamenlijk komen tot ideeën en initiatieven.
  
Download de sheets behorende bij de inleiding van Prof.dr. Henk Volberda

Downloads

Bekijk alle downloads